Snježana Zarić

Snježana Zarić

Podaci o nastavniku

Zvanje

Viši asistent

Predmeti

Makroekonomija, Međunarodna ekonomija, Međunarodne finansijske institucije

Kabinet

113

Vrijeme prijema

Ponedeljak: 12.00 – 13.00
Srijeda: 12.00 – 13.00

Broj telefona

 

Mejl

snjezana.zaric@efb.ues.rs.ba

 

Biografija

Snježana Zarić završila je srednju ekonomsku školu kao vukovac i učenik generacije. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Brčko 2012. godine na temu „Svjetska ekonomska kriza i njen uticaj na Bosnu i Hercegovinu i susjedne zemlje“. Tokom osnovnih studija ostvarila je prosječnu ocjenu 9,76, te po osnovu toga proglašena za studenta generacije.

Nakon završenih osnovnih studija paralelno je upisala master studije na dva fakulteta: na Ekonomskom fakultetu Brčko (smjer Finansijski i bankarski menadžment) i na Ekonomskom fakultetu Pale (smjer Makroekonomija, reforme i biznis). Master studije na Ekonomskom fakultetu Brčko je okončala odbranom master rada pod nazivom „Mogućnosti razvoja dobrovoljnog penzijskog osiguranja u okviru reforme sistema penzijsko-invalidskog osiguranja u Bosni i Hercegovini“, a na Ekonomskom fakultetu Pale odbranom master rada „Usklađenost poslovnih ciklusa Bosne i Hercegovine sa poslovnim ciklusima evrozone“. Trenutno je student doktorskih studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, studijski program Ekonomija (uže raspoređena na discipline Makroekonomija i Međunarodna ekonomija).

Tokom osnovnih i master studija bila je stipendista Ministarstva nauke i tehnologije (Fond dr Milan Jelić) i Ministarstva prosvjete i kulture.

Od 2013. godine zaposlena je na Ekonomskom fakultetu Brčko u zvanju asistenta, a od 2017. godine u zvanju višeg asistenta na užoj naučnoj oblasti Teorijska ekonomija, gdje izvodi vježbe iz predmeta Makroekonomija, Međunarodna ekonomija i Međunarodne finansijske institucije.

 

Bibliografija

Zarić, S. (2014). Svjetska iskustva u reformi penzijskih sistema. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Brčko. broj 8, str. 130-140
Kozarevic, S., Zaric, S. (2016). Problems of the Pension and Disability Insurance System in Bosnia and Herzegovina and Possible Directions of its Reform. In 4th International Scientific Conference “Economy of Integration” – Challenges of Economy in Environment under Crisis, December 3rd – 5th 2015. Tuzla
Alibašić, H., Zarić, S. (2016). Mjesto neregulisane ekonomije u sistemu nacionalnih računa. Financing. 7 (1), str. 14-22
Alibašić, H., Zarić, S. (2016). Poljski odgovor na globalnu ekonomsku krizu. Tranzicija. 18(38), str. 15-27
Alibašić, H., Zarić, S. (2017). Uloga multiregionalnog input-autput modela u analizi savremene međunarodne trgovine. Financing. 8 (4), str. 12-23
Zarić, S. (2017). Teorija optimalne valutne zone – tradicionalni i savremeni pristup. Ekonomske ideje i praksa. broj 27, str. 55-79
Zarić, S. (2017). Cyclic characteristics of macroeconomic variables in Serbia. Industrija. 46(1), pp. 21-43

 

Ostale kompetencije

 

Microsoft Office, SPSS, engleski jezik