Srđan Lalić

Srđan Lalić

Podaci o nastavniku

Zvanje

Vanredni profesor

Predmeti

Računovodstvo za preduzetnike

Kabinet

 

Vrijeme prijema

 

Broj telefona

 

Mejl

srdjan.lalic@efb.ues.rs.ba

 

Biografija

Rođen sam 11.09.1980. godine u Bijeljini. Osnovnu i  Ekonomsku školu završio sam u Bijeljini. Na Ekonomskom fakultetu u Istočnom Sarajevu diplomirao sam 06.07.2005. godine. Uspješno sam odbranio magistarski rad 22.05.2008. godine i stekao zvanje magistar ekonomskih nauka. Na Fakultetu poslovne ekonomije u Bijeljini, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, doktorirao sam na temu: „Finansijsko izvještavanje i mjerenje performansi multinacionalnih kompanija“, 25.10.2013. godine i stekao zvanje doktor ekonomskih nauka. Odlukama Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu 27.11.2008. izabran sam u zvanje višeg asistenta, a 19.02.2014. godine izabran sam u zvanje docenta na grupi predmeta Računovodstvo. Za dekana Ekonomskog fakulteta Brčko imenovan sam 30.11.2015. godine.

 

Bibliografija

Profesionalna nadogradnja i stručni radovi objavljeni poslije izbora u zvanje viši asistent:
Radovi na SSCI listi2 rada
Međunarodne konferencije10 radova (odbranjena i objavljena rada)
Ostali radovi - 10 radova
Učešće u projektima – 4 projekta – saradnik – istraživač
Recenzije – 1 recenzija

Profesionalna nadogradnja i stručni radovi objavljeni poslije izbora u zvanje docent:
       Priručnik – 1 priručnik
Monografija – 1 monografija
       Rad sa ISI (Thomson Reuters) liste – 2 rada
Međunarodne konferencije – 4 objavljena rada (odbranjena i objavljena rada)
Ostali radovi – 1 rad

 

Ostale kompetencije

Znanje stranih jezika: engleski jezik - srednji nivo

Služenje računarom: Microsoft office Word, Microsoft office Excel, Microsoft office Access, Microsoft office outlook, Microsoft office Power Point, Internet Explorer.

Dodatne aktivnosti:

  1. Majstor karatea (prvi dan),
  2. Osnivač Studentskog fudbalskog kluba „Akademac-UIS“ Bijeljina
  3. Vozačka dozvola – B kategorija

Sudski vještak ekonomsko-finansijske struke. (od 19.09.2011. godine)
Certifikat: Sertifikovani računovođa, SAVEZ RAČUNOVOĐA I REVIZORA REPUBLIKE SRPSKE,
Certifikat: Sertifikovani forenzički računovođa, SAVEZ RAČUNOVOĐA I REVIZORA REPUBLIKE SRPSKE, broj:027-038.
Certifikat: „Interne auditore“ po zahtjevima ISO 9001:2008. Slovenion institute of Quality and Metrology.