Master studij - obavještenja
2019.
23.05.2019. POPUNITI INDEKSE
07.05.2019. PRIJAVA ISPITA
23.04.2019. PRIJAVA ISPITA
17.04.2019. STRATEGIJA TRŽIŠNOG KOMUNICIRANJA
21.03.2019. PRIJAVA ISPITA
14.03.2019. STRATEGIJSKI MARKETING
25.02.2019. PRIJAVA ISPITA - APSOLVENTI
31.01.2019. PRIJAVA ISPITA
29.01.2019. BANKARSKI MENADŽMENT
29.01.2019. METODOLOGIJA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA
25.01.2019. ODBRANA MASTER RADA KANDIDATA MILENE LUKIĆ
16.01.2019. Komisija za postdiplomske studije i dekan Ekonomskog fakulteta Brčko objavljuju javnu odbranu master rada kandidata Milene Lukić pod nazivom „Komparativna analiza i klasifikacija preduzeća prema uspješnosti poslovanja ''. Javna odbrana će se održati dana 25.01.2019. godine sa početkom u 11:00 časova u sali za sjednice Ekonomskog fakulteta Brčko.
15.01.2019. OVJERA SEMESTRA - UPLATNICA
15.01.2019. PRIJAVA ISPITA - UPLATNICA
   
2018.
31.12.2018. OVJERA SEMESTRA
31.12.2018. PRIJAVA ISPITA
17.12.2018. Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta Brčko, usvojen je Izvještaji Komisije o ocjeni master rada: „KOMPARATIVNA ANALIZA I KLASIFIKACIJA PREDUZEĆA PREMA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA“ kandidatkinje Milene Lukić. Primjerak rada stavljen je na uvid javnosti i nalazi se u biblioteci Ekonomskog fakulteta Brčko počevši od 17.12.2018. godine. Svi zainteresovani mogu izvršiti javni uvid u rad u roku od 15 dana, svakim radnim danom u vremenu od 7:00 do 15:00 časova - izvještaj
17.12.2018. POPUNITI INDEKSE
03.12.2018. IZBORNI PREDMETI - PREGLED STUDENATA
26.11.2018. PRIJAVA ISPITA - APSOLVENTI
20.11.2018. BANKARSKO RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
12.11.2018. METODOLOGIJA NIR
05.11.2018. POČETAK NASTAVE
01.11.2018. KRAJNJI ROK UPISA
01.11.2018. PRIJAVA ISPITA - APSOLVENTI
23.10.2018. APSOLVENTI - KRAJNJI ROK ZA UPIS
11.10.2018. PRIJAVA ISPITA
19.09.2018. PRIJAVA ISPITA
05.09.2018. PRIJAVA ISPITA
18.07.2018. PRIJAVA ISPITA
04.07.2018. UPRAVLJANJE ORGANIZACIONIM PROMJENAMA / UPRAVLJANJE MARKETINGOM
03.07.2018. NAPREDNI RAČUNOVODSTVENI INFORMACIONI SISTEMI
18.06.2018. NAPREDNI RAČUNOVODSTVENI INFORMACIONI SISTEMI
11.06.2018. PRIJAVA ISPITA - FINANSIJSKA KARTICA
01.06.2018. OVJERA SEMESTRA
22.05.2018. UPRAVLJANJE ORGANIZACIONIM PROMJENAMA / UPRAVLJANJE MARKETINGOM
21.05.2018. PRIJAVA ISPITA
04.05.2018. POPUNITI INDEKSE
25.04.2018. PRIJAVA ISPITA
03.04.2018. STRATEGIJSKI MARKETING
26.03.2018. PRIJAVA ISPITA
23.03.2018. FINSNSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE
14.03.2018. ODBRANA MASTER RADA KANDIDATA NEBOJŠE VIDOVIĆA
05.03.2018. Komisija za postdiplomske studije i dekan Ekonomskog fakulteta Brčko objavljuju javnu odbranu master rada kandidata Nebojše Vidovića pod nazivom „Specifičnosti mjerenja i ocjene performansi neprofitnih organizacija''. Javna odbrana će se održati dana 13.03.2018. godine sa početkom u 12:00 časova u sali za sjednice Ekonomskog fakulteta Brčko.
23.02.2018. PRIJAVA ISPITA - APSOLVENTSKI ROK
20.02.2018. POČETAK NASTAVE U LJETNOM SEMESTRU AKADEMSKE 2017./2018. GODINE
02.02.2018. Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta Brčko, usvojen je izvještaj Komisije o ocjeni master rada: „Specifičnosti mjerenja i ocjene performansi neprofitnih organizacija“ kandidata Nebojše Vidovića. Primjerak rada stavljen je na uvid javnosti i nalazi se u biblioteci Ekonomskog fakulteta Brčko počevši od 02.02.2018. godine. Svi zainteresovani mogu izvršiti javni uvid u rad u roku od 15 dana, svakim radnim danom u vremenu od 7:00 do 15:00 časova. - izvještaj
25.01.2018. PRIJAVA ISPITA
17.01.2018. ODBRANA MASTER RADA KANDIDATA STEFANA DRAGIČEVIĆA
15.01.2018. IZMIRENJE OBAVEZA
15.01.2018. OVJERA SEMESTRA
   
2017.
27.12.2017. Komisija za postdiplomske studije i dekan Ekonomskog fakulteta Brčko objavljuju javnu odbranu master rada kandidata Stefana Dragičevića pod nazivom „Strategije onlajn advertajzinga''. Javna odbrana će se održati dana 17.01.2018. godine sa početkom u 12:00 časova u sali za sjednice Ekonomskog fakulteta Brčko.
26.12.2017. FINANSIJSKA KARTICA
22.12.2017. PRIJAVA ISPITA
 
13.12.2017. STUDENTSKA SLUŽBA - elektronska prijava ispita
11.12.2017. STUDENTSKA SLUŽBA - obavještenje indeksi - popuniti indekse
08.12.2017. Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta Brčko, usvojen je izvještaj Komisije o ocjeni master rada: „Strategije onlajn advertajzinga“ kandidata Stefana Dragičevića Primjerak rada stavljen je na uvid javnosti i nalazi se u biblioteci Ekonomskog fakulteta Brčko počevši od 08.12.2017. godine. Svi zainteresovani mogu izvršiti javni uvid u rad u roku od 15 dana, svakim radnim danom u vremenu od 7:00 do 15:00 časova. - izvještaj