Osnovni studij - rezultati ispita / kolokvijuma
11.12.2018. MARKETING
05.12.2018. PROJEKTNI MENADŽMENT
04.12.2018. MENADŽMENT
03.12.2018. POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI
03.12.2018. INFORMACIONI SISTEMI U MENADŽMENTU
03.12.2018. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
30.11.2018. OSNOVI EKONOMIJE
28.11.2018. ELEKTRONSKO POSLOVANJE
28.11.2018. MARKETING
27.11.2018. MEĐUNARODNI MARKETING
22.11.2018. ENGLESKI JEZIK
22.11.2018. MARKETING USLUGA
31.10.2018. MENADŽMENT
31.10.2018. RAČUNOVODSTVO ZA PREDUZETNIKE
29.10.2018. MATEMATIKA
29.10.2018. RAČUNOVODSTVO
26.10.2018. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
26.10.2018. RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA
26.10.2018. ENGLESKI JEZIK
24.10.2018. FINANSIJSKA MATEMATIKA
23.10.2018. STATISTIKA
17.10.2018. ENGLESKI JEZIK
12.10.2018. RAČUNOVODSTVO ZA PREDUZETNIKE
09.10.2018. MATEMATIKA
08.10.2018. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
08.10.2018. RAČUNOVODSTVO
08.10.2018. RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA
04.10.2018. FINANSIJSKA MATEMATIKA
02.10.2018. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
02.10.2018. STATISTIKA
27.09.2018. ENGLESKI JEZIK
27.09.2018. RAČUNOVODSTVO ZA PREDUZETNIKE
25.09.2018. MATEMATIKA
20.09.2018. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
20.09.2018. RAČUNOVODSTVO
20.09.2018. RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA
19.09.2018. STATISTIKA
19.09.2018. FINANSIJSKA MATEMATIKA
17.09.2018. FINANSIJSKA KONTROLA I REVIZIJA
13.09.2018. RAČUNOVODSTVO ZA PREDUZETNIKE
13.09.2018. ENGLESKI JEZIK
10.09.2018. MATEMATIKA
10.09.2018. ELEKTRONSKO POSLOVANJE
07.09.2018. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
06.09.2018. RAČUNOVODSTVO
06.09.2018. RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA
05.09.2018. FINANSIJSKA MATEMATIKA
04.09.2018. OSNOVI EKONOMIJE
04.09.2018. STATISTIKA
03.09.2018. FINANSIJSKA KONTROLA I REVIZIJA
13.07.2018. MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA
13.07.2018. MEĐUNARODNI MARKETING
12.07.2018. RAČUNOVODSTVO ZA PREDUZETNIKE
11.07.2018. ENGLESKI JEZIK
09.07.2018. MATEMATIKA
05.07.2018. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
05.07.2018. RAČUNOVODSTVO
05.07.2018. RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA
04.07.2018. FINANSIJSKA MATEMATIKA
03.07.2018. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
03.07.2018. OSNOVI EKONOMIJE
03.07.2018. STATISTIKA
03.07.2018. EKONOMSKA STATISTIKA
26.06.2018. MATEMATIKA
25.06.2018. FINANSIJSKA KONTROLA I REVIZIJA
25.06.2018. PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA, ELEKTRONSKO POSLOVANJE
21.06.2018. RAČUNOVODSTVO ZA PREDUZETNIKE
21.06.2018. FINANSIJSKA MATEMATIKA
20.06.2018. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
18.06.2018. ENGLESKI JEZIK
18.06.2018. RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA
12.06.2018. STATISTIKA
12.06.2018. EKONOMSKA STATISTIKA
12.06.2018. OSNOVI EKONOMIJE
11.06.2018. FINANSIJSKA MATEMATIKA
11.06.2018. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
11.06.2018. STRATEGIJSKI MENADŽMENT
11.06.2018. RAČUNOVODSTVO ZA PREDUZETNIKE
06.06.2018. POSLOVNA INFORMATIKA
06.06.2018. PRIVREDNO PRAVO
05.06.2018. EKONOMIKA PREDUZEĆA
05.06.2018. FINANSIJSKA KONTROLA I REVIZIJA
04.06.2018. POSLOVNA ORGANIZACIJA
04.06.2018. PREDUZETNIŠTVO
01.06.2018. FINANSIJSKA KONTROLA I REVIZIJA
01.06.2018. MATEMATIKA
30.05.2018. ENGLESKI JEZIK
29.05.2018. MIKROEKONOMIJA
29.05.2018. RAČUNOVODSTVO ZA PREDUZETNIKE
29.05.2018. PRIVREDNO PRAVO
25.05.2018. ENGLESKI JEZIK
23.05.2018. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
14.05.2018. MONETARNA EKONOMIJA
11.05.2018. MIKROEKONOMIJA
03.05.2018. PREDUZETNIŠTVO
03.05.2018. FINANSIJSKA KONTROLA I REVIZIJA
27.04.2018. MATEMATIKA
26.04.2018. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
26.04.2018. POSLOVNA ORGANIZACIJA
25.04.2018. OSNOVI EKONOMIJE
24.04.2018. MATEMATIKA
23.04.2018. RAČUNOVODSTVO
23.04.2018. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
23.04.2018. RAČUNOVODSTVO ZA PREDUZETNIKE
19.04.2018. ENGLESKI JEZIK
19.04.2018. POSLOVNA INFORMATIKA
19.04.2018. STATISTIKA
18.04.2018. EKONOMIKA PREDUZEĆA
16.04.2018. STRATEGIJSKI MENADŽMENT
11.04.2018. ENGLESKI JEZIK
23.03.2018. ENGLESKI JEZIK
23.03.2018. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
19.03.2018. EKONOMSKA STATISTIKA
19.02.2017. ELEKTRONSKO POSLOVANJE
14.02.2018. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
13.02.2018. STATISTIKA
13.02.2018. EKONOMSKA STATISTIKA
09.02.2018. MATEMATIKA
09.02.2018. RAČUNOVODSTVO
09.02.2018. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
09.02.2018. RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA
08.02.2018. ENGLESKI JEZIK
07.02.2018. OSNOVI EKONOMIJE
01.02.2018. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
01.02.2018. MARKETING USLUGA
30.01.2017. STATISTIKA
30.01.2017. EKONOMSKA STATISTIKA
29.01.2017. MATEMATIKA
26.01.2017. STATISTIKA
26.01.2017. EKONOMSKA STATISTIKA
26.01.2017. RAČUNOVODSTVO
26.01.2017. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
26.01.2017. RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA
26.01.2018. STATISTIKA
25.01.2018. ENGLESKI JEZIK
24.01.2018. EKONOMSKA STATISTIKA
24.01.2018. OSNOVI EKONOMIJE
23.01.2018. ELEKTRONSKO POSLOVANJE
19.01.2018. RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA
19.01.2018. RAČUNOVODSTVO
19.01.2018. POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI
19.01.2018. MARKETING USLUGA
19.01.2018. MEĐUNARODNI MARKETING
18.01.2018. MARKETING
18.01.2018. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
18.01.2018. MENADŽMENT
16.01.2018. INFORMACIONI SISTEMI U MENADŽMENTU
16.01.2018. OSNOVI EKONOMIJE
15.01.2018. MAKROEKONOMIJA
29.12.2017. RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA
29.12.2017. PROJEKTNI MENADŽMENT
29.12.2017. FISKALNA EKONOMIJA
28.12.2017. RAČUNOVODSTVENI INFORMACIONI SISTEMI
27.12.2017. MARKETING USLUGA
21.12.2017. ENGLESKI JEZIK
18.12.2017. MEĐUNARODNI MARKETING
15.12.2017. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
15.12.2017. MAKROEKONOMIJA
15.12.2017. ELEKTRONSKO POSLOVANJE