Osnovni studij - rezultati ispita / kolokvijuma
2020.
03.07.2020. RAČUNOVODSTVO ZA PREDUZETNIKE
03.07.2020. FINANSIJSKA KONTROLA I REVIZIJA
03.07.2020. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
03.07.2020. RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA
02.07.2020. ENGLESKI JEZIK
02.07.2020. PREDUZETNIŠTVO
30.06.2020. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
29.06.2020. EKONOMIKA PREDUZEĆA
25.06.2020. MEĐUNARODNI MARKETING
24.06.2020. PRIVREDNO PRAVO
24.06.2020. MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA
23.06.2020. EKONOMIKA PREDUZEĆA
18.06.2020. ENGLESKI JEZIK
16.06.2020. EKONOMIKA PREDUZEĆA
15.06.2020. MATEMATIKA
15.06.2020. OSNOVI EKONOMIJE
15.06.2020. FINANSIJSKA TRŽIŠTA
11.06.2020. MENADŽMENT
10.06.2020. RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA
10.06.2020. FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO
10.06.2020. STRATEGIJSKI MENADŽMENT
10.06.2020. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
08.06.2020. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
02.06.2020. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
03.02.2020. ELEKTRONSKO POSLOVANJE
26.02.2020. MEĐUNARODNI MARKETING
21.02.2020. RAČUNOVODSTVO
21.02.2020. RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA
21.02.2020. ENGLESKI JEZIK
20.02.2020. PRIVREDNO PRAVO
17.02.2020. МАТЕМАТИКА
11.02.2020. PRIVREDNO PRAVO
10.02.2020. OSNOVI EKONOMIJE
07.02.2020. FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO
07.02.2020. RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA
04.02.2020. STATISTIKA
04.02.2020. МАТЕМАТИКА
31.01.2020. ELEKTRONSKO POSLOVANJE
30.01.2020. ENGLESKI JEZIK
30.01.2020. EKONOMSKA STATISTIKA
30.01.2020. STATISTIKA
27.01.2020. FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO
27.01.2020. OSNOVI EKONOMIJE
27.01.2020. MEĐUNARODNI MARKETING
24.01.2020. MONETARNA EKONOMIJA
23.01.2020. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
23.01.2020. POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI
22.01.2020. MARKETING
21.01.2020. PROJEKTNI MENADŽMENT
21.01.2020. MENADŽMENT U TURIZMU
21.01.2020. RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA
20.01.2020. POSLOVNE FINANSIJE
17.01.2020. RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA
16.01.2020. RAČUNOVODSTVENI INFORMACIONI SISTEMI
15.01.2020. FISKALNA EKONOMIJA
15.01.2020. MAKROEKONOMIJA
15.01.2020. MEĐUNARODNI MARKETING
15.01.2020. MARKETING USLUGA
15.01.2020. ELEKTRONSKO POSLOVANJE
   
2019.
26.12.2019. ENGLESKI JEZIK
23.12.2019. RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA
23.12.2019. RAČUNOVODSTVENI INFORMACIONI SISTEMI
23.12.2019. POSLOVNE FINANSIJE
19.12.2019. FINANSIJSKA KONTROLA I REVIZIJA
17.12.2019. OSNOVI EKONOMIJE
16.12.2019. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
06.12.2019. MONETARNA EKONOMIJA
02.12.2019. MARKETING
02.12.2019. MEĐUNARODNI MARKETING
02.12.2019. MENADŽMENT U TURIZMU
29.11.2019. FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO
26.11.2019. RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA
26.11.2019. RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA
25.11.2019. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
25.11.2019. POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI
25.11.2019. ELEKTRONSKO POSLOVANJE
20.11.2019. MARKETING USLUGA
18.11.2019. ENGLESKI JEZIK
18.11.2019. RAČUNOVODSTVENI INFORMACIONI SISTEMI
12.11.2019. POSLOVNE FINANSIJE
12.11.2019. OSNOVI EKONOMIJE
24.10.2019. PRIVREDNO PRAVO
22.10.2019. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
21.10.2019. МАТЕМАТИКА
18.10.2019. ENGLESKI JEZIK
17.10.2019. RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA
17.10.2019. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
15.10.2019. PRIVREDNO PRAVO
10.10.2019. RAČUNOVODSTVO ZA PREDUZETNIKE
09.10.2019. FINANSIJSKA MATEMATIKA
07.10.2019. МАТЕМАТИКА
07.10.2019. ENGLESKI JEZIK
04.10.2019. RAČUNOVODSTVO
04.10.2019. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
03.10.2019. FINANSIJSKA KONTROLA I REVIZIJA
27.09.2019. MARKETING USLUGA
27.09.2019. MEĐUNARODNI MARKETING
27.09.2019. MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA
25.09.2019. RAČUNOVODSTVO ZA PREDUZETNIKE
23.09.2019. ENGLESKI JEZIK
23.09.2019. МАТЕМАТИКА
19.09.2019. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
18.09.2019. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
17.09.2019. PRIVREDNO PRAVO
17.09.2019. FINANSIJSKA MATEMATIKA
16.09.2019. STATISTIKA
16.09.2019. PREDUZETNIŠTVO
09.09.2019. МАТЕМАТИКА
09.09.2019. EKONOMIKA PREDUZEĆA
06.09.2016. ENGLESKI JEZIK
05.09.2019. RAČUNOVODSTVO
05.09.2019. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
03.09.2019. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
03.09.2019. FINANSIJSKA MATEMATIKA
03.09.2019. STATISTIKA
16.07.2019. PRIVREDNO PRAVO
15.07.2019. EKONOMIKA PREDUZEĆA
10.07.2019. RAČUNOVODSTVO ZA PREDUZETNIKE
09.07.2019. FINANSIJSKA MATEMATIKA
08.07.2019. МАТЕМАТИКА
08.07.2019. STATISTIKA
05.07.2019. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
04.07.2019. ENGLESKI JEZIK
04.07.2019. RAČUNOVODSTVO
04.07.2019. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
04.07.2019. RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA
07.01.2019. PRIVREDNO PRAVO
07.01.2019. RAČUNOVODSTVO ZA PREDUZETNIKE
28.06.2019. МАТЕМАТИКА
25.06.2019. FINANSIJSKA MATEMATIKA
25.06.2019. EKONOMIKA PREDUZEĆA
21.06.2019. ENGLESKI JEZIK
21.06.2019. PRIVREDNO PRAVO
21.06.2019. RAČUNOVODSTVO
21.06.2019. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
21.06.2019. RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA
18.06.2019. MONETARNA EKONOMIJA
17.06.2019. RAČUNOVODSTVO ZA PREDUZETNIKE
17.06.2019. STATISTIKA
17.06.2019. POSLOVNA ORGANIZACIJA
17.06.2019. FINANSIJSKA MATEMATIKA
17.06.2019. PREDUZETNIŠTVO
13.06.2019. FINANSIJSKA KONTROLA I REVIZIJA
12.06.2019. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
11.06.2019. FINANSIJSKA TRŽIŠTA
10.06.2019. MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA
10.06.2019. POSLOVNA INFORMATIKA
07.06.2019. MONETARNA EKONOMIJA
05.06.2019. МАТЕМАТИКА
30.05.2019. ENGLESKI JEZIK
30.05.2019. ENGLESKI JEZIK
30.05.2019. PREDUZETNIŠTVO
29.05.2019. PRIVREDNO PRAVO
29.05.2019. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
24.05.2019. FINANSIJSKA TRŽIŠTA
20.05.2019. EKONOMIKA PREDUZEĆA
20.05.2019. MENADŽMENT KVALITETA
15.05.2019. ENGLESKI JEZIK
15.05.2019. RAČUNOVODSTVO ZA PREDUZETNIKE
13.05.2019. MATEMATIKA
13.05.2019. PRIVREDNO PRAVO
13.05.2019. MONETARNA EKONOMIJA
10.05.2019. RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA
07.05.2019. FINANSIJSKA KONTROLA I REVIZIJA
07.05.2019. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
07.05.2019. MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA
07.05.2019. RAČUNOVODSTVO ZA PREDUZETNIKE
25.04.2019. POSLOVNA ORGANIZACIJA
25.04.2019. RAČUNOVODSTVO
25.04.2019. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
25.04.2019. RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA
24.04.2019. ENGLESKI JEZIK
24.04.2019. POSLOVNA INFORMATIKA
23.04.2019. MATEMATIKA
23.04.2019. MATEMATIKA
23.04.2019. ELEKTRONSKO POSLOVANJE
23.04.2019. PRIVREDNO PRAVO
23.04.2019. PREDUZETNIŠTVO
18.04.2019. ENGLESKI JEZIK
16.04.2019. STATISTIKA
16.04.2019. EKONOMSKA STATISTIKA
16.04.2019. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
16.04.2019. EKONOMIKA PREDUZEĆA
15.04.2019. EKONOMIKA PREDUZEĆA
15.04.2019. OSNOVI EKONOMIJE
05.04.2019. FINANSIJSKA TRŽIŠTA
26.03.2019. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
25.03.2019. ELEKTRONSKO POSLOVANJE
20.03.2019. RAČUNOVODSTVO ZA PREDUZETNIKE
28.02.2019. ENGLESKI JEZIK
26.02.2019. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
22.02.2019. RAČUNOVODSTVO
22.02.2019. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
22.02.2019. RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA
22.02.2019. MONETARNA EKONOMIJA
20.02.2019. FINANSIJSKA MATEMATIKA
19.02.2019. OSNOVI EKONOMIJE
18.02.2019. STATISTIKA
07.02.2019. ENGLESKI JEZIK
06.02.2019. RAČUNOVODSTVO ZA PREDUZETNIKE
05.02.2019. STATISTIKA
04.02.2018. RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA
04.02.2018. RAČUNOVODSTVO
01.02.2019. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
29.01.2019. MARKETING USLUGA
29.01.2019. FINANSIJSKA MATEMATIKA
29.01.2019. OSNOVI EKONOMIJE
25.01.2019. PROJEKTNI MENADŽMENT
24.01.2019. STATISTIKA
23.01.2019. MEĐUNARODNI MARKETING
23.01.2019. RAČUNOVODSTVO
23.01.2019. EKONOMSKA STATISTIKA
23.01.2019. MENADŽMENT
21.01.2019. RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA
21.01.2019. RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA - PONOVLJENI
21.01.2019. MENADŽMENT U TURIZMU
17.01.2019. POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI
17.01.2019. INFORMACIONI SISTEMI U MENADŽMENTU
17.01.2019. MARKETING USLUGA
17.01.2019. MARKETING
17.01.2019. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
16.01.2019. OSNOVI EKONOMIJE
   
2018.
31.01.2018. ELEKTRONSKO POSLOVANJE
20.12.2018. ENGLESKI JEZIK
17.12.2018. RAČUNOVODSTVO
17.12.2018. RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA
12.12.2018. MENADŽMENT U TURIZMU
12.12.2018. MARKETING USLUGA
11.12.2018. MARKETING
05.12.2018. PROJEKTNI MENADŽMENT
04.12.2018. MENADŽMENT
03.12.2018. POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI
03.12.2018. INFORMACIONI SISTEMI U MENADŽMENTU
03.12.2018. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
30.11.2018. OSNOVI EKONOMIJE
28.11.2018. ELEKTRONSKO POSLOVANJE
28.11.2018. MARKETING
27.11.2018. MEĐUNARODNI MARKETING
22.11.2018. ENGLESKI JEZIK
22.11.2018. MARKETING USLUGA
31.10.2018. MENADŽMENT
31.10.2018. RAČUNOVODSTVO ZA PREDUZETNIKE
29.10.2018. MATEMATIKA
29.10.2018. RAČUNOVODSTVO
26.10.2018. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
26.10.2018. RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA
26.10.2018. ENGLESKI JEZIK
24.10.2018. FINANSIJSKA MATEMATIKA
23.10.2018. STATISTIKA
17.10.2018. ENGLESKI JEZIK
12.10.2018. RAČUNOVODSTVO ZA PREDUZETNIKE
09.10.2018. MATEMATIKA
08.10.2018. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
08.10.2018. RAČUNOVODSTVO
08.10.2018. RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA
04.10.2018. FINANSIJSKA MATEMATIKA
02.10.2018. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
02.10.2018. STATISTIKA
27.09.2018. ENGLESKI JEZIK
27.09.2018. RAČUNOVODSTVO ZA PREDUZETNIKE
25.09.2018. MATEMATIKA
20.09.2018. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
20.09.2018. RAČUNOVODSTVO
20.09.2018. RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA
19.09.2018. STATISTIKA
19.09.2018. FINANSIJSKA MATEMATIKA
17.09.2018. FINANSIJSKA KONTROLA I REVIZIJA
13.09.2018. RAČUNOVODSTVO ZA PREDUZETNIKE
13.09.2018. ENGLESKI JEZIK
10.09.2018. MATEMATIKA
10.09.2018. ELEKTRONSKO POSLOVANJE
07.09.2018. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
06.09.2018. RAČUNOVODSTVO
06.09.2018. RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA
05.09.2018. FINANSIJSKA MATEMATIKA
04.09.2018. OSNOVI EKONOMIJE
04.09.2018. STATISTIKA
03.09.2018. FINANSIJSKA KONTROLA I REVIZIJA
13.07.2018. MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA
13.07.2018. MEĐUNARODNI MARKETING
12.07.2018. RAČUNOVODSTVO ZA PREDUZETNIKE
11.07.2018. ENGLESKI JEZIK
09.07.2018. MATEMATIKA
05.07.2018. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
05.07.2018. RAČUNOVODSTVO
05.07.2018. RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA
04.07.2018. FINANSIJSKA MATEMATIKA
03.07.2018. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
03.07.2018. OSNOVI EKONOMIJE
03.07.2018. STATISTIKA
03.07.2018. EKONOMSKA STATISTIKA
26.06.2018. MATEMATIKA
25.06.2018. FINANSIJSKA KONTROLA I REVIZIJA
25.06.2018. PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA, ELEKTRONSKO POSLOVANJE
21.06.2018. RAČUNOVODSTVO ZA PREDUZETNIKE
21.06.2018. FINANSIJSKA MATEMATIKA
20.06.2018. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
18.06.2018. ENGLESKI JEZIK
18.06.2018. RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA
12.06.2018. STATISTIKA
12.06.2018. EKONOMSKA STATISTIKA
12.06.2018. OSNOVI EKONOMIJE
11.06.2018. FINANSIJSKA MATEMATIKA
11.06.2018. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
11.06.2018. STRATEGIJSKI MENADŽMENT
11.06.2018. RAČUNOVODSTVO ZA PREDUZETNIKE
06.06.2018. POSLOVNA INFORMATIKA
06.06.2018. PRIVREDNO PRAVO
05.06.2018. EKONOMIKA PREDUZEĆA
05.06.2018. FINANSIJSKA KONTROLA I REVIZIJA
04.06.2018. POSLOVNA ORGANIZACIJA
04.06.2018. PREDUZETNIŠTVO
01.06.2018. FINANSIJSKA KONTROLA I REVIZIJA
01.06.2018. MATEMATIKA
30.05.2018. ENGLESKI JEZIK
29.05.2018. MIKROEKONOMIJA
29.05.2018. RAČUNOVODSTVO ZA PREDUZETNIKE
29.05.2018. PRIVREDNO PRAVO
25.05.2018. ENGLESKI JEZIK
23.05.2018. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
14.05.2018. MONETARNA EKONOMIJA
11.05.2018. MIKROEKONOMIJA
03.05.2018. PREDUZETNIŠTVO
03.05.2018. FINANSIJSKA KONTROLA I REVIZIJA
27.04.2018. MATEMATIKA
26.04.2018. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
26.04.2018. POSLOVNA ORGANIZACIJA
25.04.2018. OSNOVI EKONOMIJE
24.04.2018. MATEMATIKA
23.04.2018. RAČUNOVODSTVO
23.04.2018. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
23.04.2018. RAČUNOVODSTVO ZA PREDUZETNIKE
19.04.2018. ENGLESKI JEZIK
19.04.2018. POSLOVNA INFORMATIKA
19.04.2018. STATISTIKA
18.04.2018. EKONOMIKA PREDUZEĆA
16.04.2018. STRATEGIJSKI MENADŽMENT
11.04.2018. ENGLESKI JEZIK
23.03.2018. ENGLESKI JEZIK
23.03.2018. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
19.03.2018. EKONOMSKA STATISTIKA
19.02.2017. ELEKTRONSKO POSLOVANJE
14.02.2018. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
13.02.2018. STATISTIKA
13.02.2018. EKONOMSKA STATISTIKA
09.02.2018. MATEMATIKA
09.02.2018. RAČUNOVODSTVO
09.02.2018. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
09.02.2018. RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA
08.02.2018. ENGLESKI JEZIK
07.02.2018. OSNOVI EKONOMIJE
01.02.2018. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
01.02.2018. MARKETING USLUGA
   
2017.
30.01.2017. STATISTIKA
30.01.2017. EKONOMSKA STATISTIKA
29.01.2017. MATEMATIKA
26.01.2017. STATISTIKA
26.01.2017. EKONOMSKA STATISTIKA
26.01.2017. RAČUNOVODSTVO
26.01.2017. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
26.01.2017. RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA
26.01.2018. STATISTIKA
25.01.2018. ENGLESKI JEZIK
24.01.2018. EKONOMSKA STATISTIKA
24.01.2018. OSNOVI EKONOMIJE
23.01.2018. ELEKTRONSKO POSLOVANJE
19.01.2018. RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA
19.01.2018. RAČUNOVODSTVO
19.01.2018. POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI
19.01.2018. MARKETING USLUGA
19.01.2018. MEĐUNARODNI MARKETING
18.01.2018. MARKETING
18.01.2018. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
18.01.2018. MENADŽMENT
16.01.2018. INFORMACIONI SISTEMI U MENADŽMENTU
16.01.2018. OSNOVI EKONOMIJE
15.01.2018. MAKROEKONOMIJA
29.12.2017. RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA
29.12.2017. PROJEKTNI MENADŽMENT
29.12.2017. FISKALNA EKONOMIJA
28.12.2017. RAČUNOVODSTVENI INFORMACIONI SISTEMI
27.12.2017. MARKETING USLUGA
21.12.2017. ENGLESKI JEZIK
18.12.2017. MEĐUNARODNI MARKETING
15.12.2017. TEORIJA I ANALIZA BILANSA
15.12.2017. MAKROEKONOMIJA
15.12.2017. ELEKTRONSKO POSLOVANJE