ИТ центар

Центар за информационе технологије (ИТЦ) налази се на спрату десно. Намијењен је за вјежбе из Информатике, Програмирања и других информатичких предмета и за обуку из области информатике и рачунара. Центар располаже са 30 умрежених рачунара, видео - пројектором и пратећом опремом.

Центар могу да користе сви студенти за индивидуалне вјежбе и у друге сврхе. У току је повезивање Центра и Факултета с Интернетом у непрекидном трајању (24 ч). Факултет посједује и Фонолабораторију за учење страних језика. Фонолабораторија се налази поред читаонице Факултета.