Контакт

Адреса факултета

Студентска 11, 76100 Брчко дистрикт Босне и Херцеговине

Контакти

Централа 049 234 931

 

СЛУЖБЕ/ПРОФЕСОРИ/
АСИСТЕНТИ

КАБИНЕТ

ЛОКАЛ

ДИРЕКТАН
БРОЈ 049/

 

ФАКС

e-mail

Декан Факултета – Др Лазар Радовановић

1

 

234-900
234-902

 

lazar.radovanovic@efb.ues.rs.ba

Деканат - Александра Симић 1 111 234-940
234-941
234-942 dekanat@efb.ues.rs.ba

Секретар Факултета – Весна Симић

2

103

230-270

 

sekretarijat@efb.ues.rs.ba

nabavka@efb.ues.rs.ba

Продекан за наставу - Др Лејла Терзић

107

222

049/234-931

 

lejla.terzic@efb.ues.rs.ba

Продекан за НИР –

 

 

 

 

 

Студентска служба – Александра Томић

3

102

 

234-921

 

234-922

 

studentska.sluzba@efb.ues.rs.ba

Студентска служба – Љубиша Мијић

4

102

234-920

Виши стручни сарадник за финансијско –рачуноводствене послове -  Драгана Божић

 

5

 

 

 

234-910

 

234-912

 

racunovodstvo@efb.ues.rs.ba

Референт за књиговодствене послове – Стана Радовановић

Рачунарски центар - Горан Достанић

119

220

 

 

 

racunarski.centar@efb.ues.rs.ba

Библиотека – Наталија Лакић

 

110

 

 

biblioteka@efb.ues.rs.ba

Информације – Божана Ђорђевић

 

101

 

 

informacije@efb.ues.rs.ba

Централа

 

 

234-931

 

 

ССЕФБ

7

116

 

 

 

Служба одржавања

8

224

 

 

 

Др Стеван Стевић

116

113

 

 

stevan.stevic@efb.ues.rs.ba

Др Хамид Алибашић

110

117

 

 

hamid.alibasic@efb.ues.rs.ba

Др Момчило Пољић

112

119

 

 

momcilo.poljic@efb.ues.rs.ba

Др Лазар Радовановић

117

115

233-070

 

lazar.radovanovic@efb.ues.rs.ba

Др Теодор Петровић

105

120

 

 

teodor.petrovic@efb.ues.rs.ba

Др Нермина Побрић

102

219

 

 

nermina.pobric@efb.ues.rs.ba

Др Рената Лучић

104

109

 

 

renata.lucic.efb@gmail.com

Др Цвико Јекић

101

123

 

 

cviko.jekic@efb.ues.rs.ba

Др Амира Побрић

103

223

 

 

amira.pobric@gmail.com

Др Лејла Терзић

107

222

 

 

lejla.terzic@efb.ues.rs.ba

Мр Љиљана Танасић

111

122

 

 

ljiljana.tanasic@efb.ues.rs.ba

Мр Сњежана Зарић

113

221

 

 

snjezana.zaric@efb.ues.rs.ba

Мр Лидија Митрашевић

115

118

 

 

lidija.mitrasevic@efb.ues.rs.ba

Мр Бојан Међедовић

114

 

 

 

bojan.medjedovic@efb.ues.rs.ba

Мр Дејан Тешић

112

119

 

 

dejan.tesic@efb.ues.rs.ba

Мр Миодраг Перановић

118

114

 

 

miodrag.peranovic@efb.ues.rs.ba

СПОЉНИ САРАДНИЦИ

Др Зехра Нуркановић

 

 

 

 

zehra.nurkanovic@untz.ba

Др Весна Петровић

 

 

 

 

vesna.petrovic@fpe.unssa.rs.ba

Др Драго Вуковић

 

 

 

 

dragovukovic55@gmail.com

Др Ненад Лалић

 

 

 

 

nenad.lalic@yahoo.com

Др Раде Станкић

 

 

 

 

rstankic@ekof.bg.ac.rs

Др Александар Грубор

 

 

 

 

agrubor@ef.uns.ac.rs

Мр Милијана Миловановић

 

 

 

 

milijanamilovanovic21@gmail.com