Послиједипломски студиј - обавјештења
12.09.2022.

 

Заказује се јавна одбрана докторске дисертације кандидата: Мр Амре Абаџић, под називом Утицај компетенција менаџмента на стратешко управљање локалним развојем у Босни и Херцеговини“. Јавна одбрана ће се одржати дана 30.09.2022. године у 12 часова у Сали за сједнице Економског факултета Брчко, на адреси Студентска 11, Брчко дистрикт.

 

12.09.2022.

 

Заказује се јавна одбрана докторске дисертације кандидата: Мр Азира Османовић, под називом Утицај креативног рачуноводства на финансијске извјештаје у Босни и Херцеговини“. Јавна одбрана ће се одржати дана 30.09. 2022. године у 15 часова у Сали за сједнице Економског факултета Брчко, на адреси Студентска 11, Брчко дистрикт.

 

12.09.2022.

 

Заказује се јавна одбрана докторске дисертације кандидата: Мр Синише Божичковића, под називом Ефекти конвергенцијске стратегије циљаног интервенционизма заснованог на компаративним предностима Републике СрпскеЈавна одбрана ће се одржати дана 29.09.2022. године у 12 часова у Сали за сједнице Економског факултета Брчко, на адреси Студентска 11, Брчко дистрикт.

 

07.10.2020.

Одлуком Научно-наставног вијећа Економског факултета Брчко, усвојен је  извјештај Комисије о оцјени магистарског рада:
Билансна структура као фактор стабилности, ликвидности и профитабилности банке“ кандидата Миодрага Живковића
Примјерак  рада стављен  је  на увид јавности и налази се у библиотеци  Економског факултета Брчко од  07.10.2020. године. Сви заинтересовани могу извршити јавни увид у радове у року од 15 дана, сваким радним даном у времену од 7:00 до 15:00 часова - извјештај

27.08.2020. РОК ЗА ЗАВРШЕТАК СТУДИЈА
01.10.2018. Одбрана магистарског рада кандидата Цица Радишић Мићић
01.10.2018. Одбрана магистарског рада кандидата Весне Благојевић
24.09.2018.

Комисија за постдипломске студије и декан Економског факултета Брчко објављују јавну одбрану магистарског рада кандидата:

1. Весне Благојевић под називом „Приватизација у Босни и Херцеговини као дио процеса транзиције у земљама бивше СФРЈ“'. Јавна одбрана ће се одржати дана 26.09.2018. године са почетком у 12:00 часова у сали за сједнице Економског факултета Брчко.

2. Цица Радишић Мићић под називом „Улога и значај микро и малих предузећа у привредном развоју Републике Српске“. Јавна одбрана ће се одржати дана 27.09.2018. године са почетком у 12:00 часова у сали за сједнице Економског факултета Брчко.

13.09.2018. Одлуком Научно-наставног вијећа Економског факултета Брчко, усвојен је Извјештаји Комисије о оцјени магистарског рада: „Утјецај примјене компјутером потпомогнутих техника ревизије на ефикасност, ефективност и економичност ревизије у Босни и Херцеговини” кандидата Мирзе Салихбеговића. Примјерак рада стављен је на увид јавности и налази се у библиотеци Економског факултета Брчко почевши од 12.09.2018. године. Сви заинтересовани могу извршити јавни увид у рад у року од 15 дана, сваким радним даном у времену од 7:00 до 15:00 часова
10.07.2018.

Одлуком Научно-наставног вијећа Економског факултета Брчко, усвојени су   Извјештаји Комисије о оцјени магистарских радова:

  1. „Приватизација у Босни и Херцеговини као дио процеса транзиције у земљама бивше СФРЈ“ кандидата Весне Благојевић и
  2. „Улога и значај микро и малих предузећа у привредном развоју Републике Српске“ кандидата Цице Мићић Радишић

Примјерак радова стављен је на увид јавности и налази се у библиотеци Економског факултета Брчко почевши од 10.07.2018. године.
Сви заинтересовани могу извршити јавни увид у рад у року од 15 дана, сваким радним даном у времену од 7:00 до 15:00 часова

25.04.2018. Одбрана магистарског рада кандидата Ане Томић
20.04.2018. Комисија за постдипломске студије и декан Економског факултета Брчко објављују јавну одбрану магистарског рада кандидата Ане Томић под називом „Утицај интегрисаних рачуноводствених информационих система на пословање предузећа''. Јавна одбрана ће се одржати дана 24.04.2018. године са почетком у 13:30 часова у сали за сједнице Економског факултета Брчко.
26.03.2018. Одлуком Научно-наставног вијећа Економског факултета Брчко, усвојен је Извјештај Комисије о оцјени магистарског рада: „Утицај интегрисаних рачуноводствених информационих система на пословање предузећа“ кандидата Ане Томић. Примјерак рада стављен је на увид јавности и налази се у библиотеци Економског факултета Брчко почевши од 27.03.2018. године. Сви заинтересовани могу извршити јавни увид у рад у року од 15 дана, сваким радним даном у времену од 7:00 до 15:00 часова. - извјештај
29.12.2017. Одбрана магистарског рада кандидата Јелене Касавице
26.12.2017. Комисија за постдипломске студије и декан Економског факултета Брчко објављују јавну одбрану магистарског рада кандидата Јелене Касавица под називом ''Транзиција у земљама Југоисточне Европе са освртом на Босну и Херцеговину''. Јавна одбрана ће се одржати дана 29.12.2017. године са почетком у 12:00 часова у сали за сједнице Економског факултета Брчко.
08.12.2017. Одлуком Научно-наставног вијећа Економског факултета Брчко, усвојен је извјештај Комисије о оцјени магистарског рада: „Транзиција у земљама Југоисточне Европе са освртом на Босну и Херцеговину“ кандидата Јелене Касавице Примјерак рада стављен је на увид јавности и налази се у библиотеци Економског факултета Брчко почевши од 08.12.2017. године. Сви заинтересовани могу извршити јавни увид у рад у року од 15 дана, сваким радним даном у времену од 7:00 до 15:00 часова. - извјештај