Послиједипломски студиј - резултати испита
20.06.2016. ЕКСТЕРНА ФИНАНСИЈСКА РЕВИЗИЈА - резултати испита
22.02.2016. ЕКСТЕРНА ФИНАНСИЈСКА РЕВИЗИЈА - резултати испита
08.02.2016. ЕКСТЕРНА ФИНАНСИЈСКА РЕВИЗИЈА - резултати испита
24.06.2015. ЕКСТЕРНА ФИНАНСИЈСКА РЕВИЗИЈА - резултати испита
09.02.2015.

ЕКСТЕРНА ФИНАНСИЈСКА РЕВИЗИЈА - резултати испита

25.06.2014. ЕКСТЕРНА ФИНАНСИЈСКА РЕВИЗИЈА - резултати испита
20.05.2014. ЕКСТЕРНА ФИНАНСИЈСКА РЕВИЗИЈА - резултати испита
26.03.2014. ЕКСТЕРНА ФИНАНСИЈСКА РЕВИЗИЈА - резултати испита
28.10.2013. ЕКСТЕРНА ФИНАНСИЈСКА РЕВИЗИЈА - резултати испита
18.09.2013. ЕКСТЕРНА ФИНАНСИЈСКА РЕВИЗИЈА - резултати испита
24.12.2012. ЕКСТЕРНА ФИНАНСИЈСКА РЕВИЗИЈА - резултати писменог дијела испита
02.10.2012. РАЧУНОВОДСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ - резултати испита
04.07.2012. ЕКСТЕРНА ФИНАНСИЈСКА РЕВИЗИЈА - резултати писменог дијела испита
25.04.2012. ЕКСТЕРНА ФИНАНСИЈСКА РЕВИЗИЈА - резултати писменог дијела испита
16.12.2011. ЕКСТЕРНА ФИНАНСИЈСКА РЕВИЗИЈА - резултати испита