Ријеч декана

Драги будући студенти,

Пред вама је једна од најважнијих одлука у животу и зато морате бити мудри и проницљиви.

Економски факултет Брчко са својом дугогодишњом традицијом постојане и одрживе високошколске институције, више од 50 година едукује и оспособљава нове стручњаке и познаваоце економске мисли у служби раста и развоја друштвене заједнице. Наши дипломирани студенти, мастери, магистри и доктори наука заузимају престижне позиције у пословној заједници и представљају право огледало наше конкурентности. И ми смо на њих јако поносни, јер то је највриједније признање за цјелокупан рад и залагање наставног, административног и техничког особља Факултета.

Међутим, наши студенти нису само корисници наших услуга. Они постају дио наше породице, наши партнери, наши амбасадори. И након окончања студија, наша узајамна сарадња се наставља кроз организовање додатних обука, радионица и пројеката, чиме постајемо дио процеса цјеложивотног научног и стручног усавршавања и образовања свих оних који су нам поклонили своје повјерење. Ми се бринемо за своје студенте и настојимо да им будемо ослонац у тражењу њиховог мјеста на пословној сцени, у циљу заједничког креирања бољег и просперитетнијег окружења.

Зато вас позивам да донесете праву одлуку и постанете дио Економског факултета Брчко.
Добро дошли!


декан Економског факултета Брчко

 

Визија
Основне вриједности: квалитет и задовољство

Економски факултет Брчко усмјерен је ка изградњи препознатљиве и стабилне водеће позиције међу истоврсним научно-наставним институцијама у погледу стварања и преноса знања за управљање динамичким и одрживим привредним развојем, као и проактивним наступом према окружењу у процесу транзиције ка друштву знања на подручју БиХ.

Континуираним побољшањем пословног процеса на бази примјењивих истраживања на пољу економије, те унапређењем квалитета научне, наставне, истраживачке и консултантске дјелатности, Факултет тежи заузимању лидерске позиције у свим наведеним сегментима дјелатности на националном, али и међународном тржишту високошколских установа.

 

Мисија  

Економски факултет Брчко посвећен је креирању висококвалитетног кадра путем акредитованих студијских програма, уз уважавање принципа иновативности и изврсности образовног процеса.

Ослушкивањем потреба пословне заједнице, Факултет прилагођава наставне програме, у складу са тржишном економијом и програмом цјеложивотног образовања, како би припремио будуће стучњаке да, на бази кумулираног теоријског и практичног знања, одговоре потребама савременог друштва.

Успостављањем јаких и интензивних веза са привредом и јавним сектором, постајемо њихов незаобилазни партнер на путу ка изградњи успјешног друштва, са вишеструким користима за цијелу заједницу.

 

Циљеви

Основни циљ Економског факултета Брчко јесте да задржи и унаприједи дугогодишњу позицију препознатљиве и престижне високошколске установе, у служби економског развоја друштвене заједнице.

Реализација наведеног циља подразумијева реализацију неколико подциљева Факултета:

  • наставак висококвалитетног оспособљавања будућег кадра у области економије,
  • јачање постојећег имиџа студената и запослених на Факултету,
  • подстицање укључивања студената у све активности Факултета,
  • интензивирање укључивања у националне и међународне научне и истраживачке токове,
  • интензивирање сарадње са осталим високошколским институцијама у оквиру Универзитета у Источном Сарајеву, али и других Универзитета у земљи и иностранству, ради развоја мултидисциплинарног приступа научно-истраживачким и наставним процесима Факултета,
  • одржавање и проширивање јаких и стабилних веза са носиоцима пословног процеса првенствено у Брчко дистрикту и осталим дијеловима Босне и Херцеговине, а затим и у региону,
  • унапређење постојећих и увођење нових студијских програма према идентификованим потребама ужег и ширег окружења, у складу са постојећим могућностима и расположивим капацитетима Факултета.