Цвико Јекић

Цвико Љ. Јекић

Подаци о наставнику

Звање

Ванредни професор

Предмети

Међународни стратегијски менаџмент, Стратегијски менаџмент, Менаџмент квалитета, Пословна организација

Кабинет

И спрат бр. 101

Вријеме пријема

Петак, 10;00 – 12;00 сати

Број телефона

049 216 931, локал 123

Мејл

cviko.jekic@efb.ues.rs.ba

Биографија

Цвико Љ. Јекић је рођен 24. 11. 1964. године у Лопарама, гдје је и завршио основну школу. Средњу школу је завршио у Брчком а дипломирао на Економском факултету Брчко 1989. године. Магистрирао је на Економском факултету у Београду 2007. године на теми «Управљање квалитетом у пословним банкама». На Економском факултету Брчко 2011. године одбранио је докторску дисертацију под називом »Квалитет као фактор успјешности и виталности локалне самоуправе».
У периоду (1998-2000) године радио је у Средњошколском центру „Вук Караџић“ Лопаре као наставник економске групе предмета. Каријеру дипломираног економисте наставио је у Општинској административној служби Лопаре, гдје је радио на пословима финансија и друштвених дјелатности, све до 2014. године. Завршио је допунско психолошко-педагошко образовање за рад  у средњој школи, као и за рад у јавној управи.
У звање доцента на научној области Менаџмент изабран је 2013. године а од 1-ог марта 2014. године је стално запослен на Универзитету у Источном Сарајеву, организациона јединица Економски факултет Брчко. На првом циклусу студија учествује у наставном процесу на области Менаџмент.

У звање ванредни професор изабран 03. 10. 2018. године

 

Библиографија

  1. Јекић, Ц., Захтеви квалитета, часопис Нови ЕКОНОМИСТ, бр.2., Факултет спољне трговине, Бијељина, 2007.
  2. Јекић, Ц., Концепт квалитета, часопис ЛИДЕР, бр. 1-2 „ХОРИЗОНТ“, Бања Лука,  2008.
  3. Јекић, Ц., (Квалитет као фактор подизања нивоа пословања и конкурентности пословних банака, часопис ЛИДЕР-ДИРЕКТОР, бр.4., ЦЕКОМ д.о.о., Факултет за менаџмент, Нови Сад, 2008.
  4. Јекић, Ц., Квалитет - пут ка остварењу успеха и просперитета, часопис Нови ЕКОНОМИСТ, бр.3., Факултет спољне трговине, Бијељина, 2008.
  5. Јекић, Ц., Ушћумлић, Д., Mодел квалитета у локалној самоуправи, Међународни научни скуп „Економска теорија и пракса у савременим условима“ Зборник радова, Економски факултет, Брчко, 2011.
  6. Јекић, Ц., Лидерство квалитета у локалној самоуправи, Научно-стручни скуп са међународним учешћем „КВАЛИТЕТ 2013“ Неум, 06.-08. јуни 2013, Зборник радова, Универзитет у Зеници (Машински факултет), Универзитет Ерланген - Нуремберг (Њемачка), Асоцијација за квалитет БиХ; 2013, стр. 483.
  7. Јекић, Ц., Управљање људским потенцијалима у локалној самоуправи, Зборник радова број 7, Економски факултет Брчко, 2013.
  8. Јекић, Ц., Квалитет услуга локалне самоуправе, часопис Нови ЕКОНОМИСТ број 16, Факултет пословне економије, Факултет пословне економије, Бијељина, 2014.
  9. Јекић, Ц., Процесно функционисање  локалне самоуправе, ECONOMICS, часопис за економску теорију и праксу, „ОИКОС ИНСТИТУТ“, Бијељина, 2015.
  10. Јекић, Ц., Нематеријално мотивисање запослених, Зборник радова, Економски факултет, Брчко, 2016.

 

Остале компетенције