Нермина Побрић

 

 

 

Zvanje:

Vanredni profesor

 

Uža naučna oblast:

Poslovne finansije

 

Predmeti na kojima realizuje nastavu na EF Brčko:

Poslovne finansije
Finansijska tržišta
Međunarodni finansijski menadžment
Finansijska tržišta i institucije

 

Godina zaposlenja na EF Brčko:

2005.

 

e-mail:

nermina.pobric.efb@gmail.com

Dr Nermina Pobrić

 

 

 

Doktorska disertacija:

Tema doktorske disertacije:

Analiza determinanti oblika i pomeranja krive prinosa na novim finansijskim tržištima

Institucija na kojoj je odbranjena disertacija:

Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

Datum odbrane doktorske disertacije:

1.11.2011.

 

Magistarska teza/master rad:

Tema magistarske teze/master rada:

Dejstvo rizika promene kamatne stope i mogućnosti zaštite investitora u obveznice

Institucija na kojoj je odbranjena teza/rad:

Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

Datum odbrane magistarske teze/master rada:

17.07.2006.

 

Objavljene knjige:

  1. Pobrić, N. (2018). Međunarodna finansijska tržišta. Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet Brčko. 318 str.
  2. Pobrić, N. (2015). Međunarodni finansijski menadžment. Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet Brčko. 454 str.