Раде Станкић

Раде Станкић

Подаци о наставнику

Звање

Редовни професор

Предмети

Електронско пословање

Кабинет

 

Вријеме пријема

petkom od 12.00 do 14.00

Број телефона

+381113021087

Мејл

rstankic@ekof.bg.ac.rs

 

Биографија

Природно-математички факултет у Београду, смер математика, завршио је 1976. године. Магистрирао је 1980, а докторирао 1990. године. Изабран је за доцента 1992. године, за ванредног професора 1999. године, а за редовног професора 2004. године.
У оквиру међународних организација AIT и FIA био је члан пројектних тимова за увођење међународних информационих система. Био је руководилац или члан стручних тимова за пројектовање преко 40 информационих система у земљи и иностранству. Аутор је већег броја уџбеника, монографија, научних и стручних радова из области пословне информатике.

 

Библиографија

1. A COMPARATIVE ANALYSIS OF SERBIA AND THE EU MEMBER STATES IN THE CONTEXT OF NETWORKED READINESS INDEX VALUES, Economic Annals, Volume LX, No.206 /July – September 2015, p. 45-86, Faculty of Economics of the University of Belgrade.
2. Spreadsheets in Statistics, International Encyclopedia of Statistical Science, Part 19, 1373-1374, Springer, New York, 2011.
3. Business Intelligence, International Encyclopedia of Statistical Science, Part 2, 188-189, Springer, New York, 2011.
4. Contribution to Intelligent System for Automatic Management of Business Rules Development, Journal TTEM; pp.163-168, Volume 7/2012, Number 1.
5. The New Information and Communication Technologies in Insurance, The monograph „Achieved Results and Prospects of Insurance Market Development in Modern World“, Faculty of Economics of the University of Belgrade, Publishing Centre, 2012.
6. Пословна информатика. уџбеник, Економски факултет, Београд (10 издања- 1995. године прво, 1997, 1998, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2008 и 2012. године – измењена и допуњена издања).
7. Електронско пословање, уџбеник, Економски факултет, Београд, 2007, 2008, 2009, 2014, ФСТ, Бијељина, 2007, Виша економска школа “Прота Матеја Ненадовић”, Ваљево, 2004. СУР, Бијељина, 2001.
8. Банкарско пословање и платни промет, уџбеник, коаутор, Економски факултет, Београд, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012.
9. Пројектовање информационих система, уџбеник, Економски факултет, Београд, 2013.
10. Управљачки информациони системи, уџбеник, Факултет спољне трговине, Бијељина, 2009.
11. Информатика у туризму, уџбеник, Висока туристичка школа, Београд, 2007, 2008.
12. Основи рачунарства, уџбеник, Висока туристичка школа, Београд, 2008.
13. Информатика, уџбеник, Економски факултет, Брчко , 2003, 2005.
14. Рачунари у рачуноводству, уџбеник, Економски факултет, Београд, (2 издања – 1996. и 1998. године).
15. Приступи у процесу мерења и анализе посећености презентација на Интернету, чланак, Економски анали, број 159, Економски факултет Београд, 2003.
16. Статистичка анализа посећености веб-сајта, Статистичка ревија, број 1-4, Београд, 2002.
17. Информатика за економисте, уџбеник, Виша школа за спољну трговину, Бијељина,1998, 2002.
18. Рачунарство и информатика за трећи разред гимназије, уџбеник на српском, румунском, мађарском, словачком и русинском језику, шест издања, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1996-2003.
19. Пословна информатика са практикумом. уџбеник, Факултет спољне трговине, Бијељина, 2005.
20. The problem of spam in electronic business, Internacional Conference, Contemporary Chalanges of Theory and Practice in Economics, Quantitative Economics and Finance, Faculty of Economics Belgrade, 2007.
21. An Automatic Procedure for Classification of Set Elements Using a Factor Analysis Method, COMPSTAT 88 Computational Statistics, 8th Symposium, Kopenhagen, Danska, 1988.
22. The use of statistical methods for classification of set of elements, COMPSTAT 86. Computational Statistics, 7th Symposium, Rim, Italija, 1986.

 

Остале компетенције