Сњежана Зарић

Сњежана Зарић

Подаци о наставнику

Звање

Виши асистент

Предмети

Макроекономија, Међународна економија, Међународне финансијске институције

Кабинет

113

Вријеме пријема

Понедељак: 12.00 – 13.00
Сриједа: 12.00 – 13.00

Број телефона

 

Мејл

snjezana.zaric@efb.ues.rs.ba

 

Биографија

Сњежана Зарић завршила је средњу економску школу као вуковац и ученик генерације. Дипломирала је на Економском факултету Брчко 2012. године на тему „Свјетска економска криза и њен утицај на Босну и Херцеговину и сусједне земље“. Током основних студија остварила је просјечну оцјену 9,76, те по основу тога проглашена за студента генерације.

Након завршених основних студија паралелно је уписала мастер студије на два факултета: на Економском факултету Брчко (смјер Финансијски и банкарски менаџмент) и на Економском факултету Пале (смјер Макроекономија, реформе и бизнис). Мастер студије на Економском факултету Брчко је окончала одбраном мастер рада под називом „Могућности развоја добровољног пензијског осигурања у оквиру реформе система пензијско-инвалидског осигурања у Босни и Херцеговини“, a на Економском факултету Пале одбраном мастер рада „Усклађеност пословних циклуса Босне и Херцеговине са пословним циклусима еврозоне“. Тренутно је студент докторских студија на Економском факултету Универзитета у Београду, студијски програм Економија (уже распоређена на дисциплине Макроекономија и Међународна економија).

Током основних и мастер студија била је стипендиста Министарства науке и технологије (Фонд др Милан Јелић) и Министарства просвјете и културе.

Од 2013. године запослена је на Економском факултету Брчко у звању асистента, а од 2017. године у звању вишег асистента на ужој научној области Теоријска економија, гдје изводи вјежбе из предмета Макроекономија, Међународна економија и Међународне финансијске институције.

 

Библиографија

Зарић, С. (2014). Свјетска искуства у реформи пензијских система. Зборник радова Економског факултета Брчко. број 8, стр. 130-140
Kozarevic, S., Zaric, S. (2016). Problems of the Pension and Disability Insurance System in Bosnia and Herzegovina and Possible Directions of its Reform. In 4th International Scientific Conference “Economy of Integration” – Challenges of Economy in Environment under Crisis, December 3rd – 5th 2015. Tuzla
Алибашић, Х., Зарић, С. (2016). Мјесто нерегулисане економије у систему националних рачуна. Financing. 7 (1), стр. 14-22
Алибашић, Х., Зарић, С. (2016). Пољски одговор на глобалну економску кризу. Транзиција. 18(38), стр. 15-27
Алибашић, Х., Зарић, С. (2017). Улога мултирегионалног инпут-аутпут модела у анализи савремене међународне трговине. Financing. 8 (4), стр. 12-23
Зарић, С. (2017). Теорија оптималне валутне зоне – традиционални и савремени приступ. Економске идеје и пракса. број 27, стр. 55-79
Zarić, S. (2017). Cyclic characteristics of macroeconomic variables in Serbia. Industrija. 46(1), pp. 21-43

 

Остале компетенције

 

Microsoft Office, SPSS, енглески језик