Срђан Лалић

Срђан Лалић

Подаци о наставнику

Звање

Ванредни професор

Предмети

Рачуноводство за предузетнике

Кабинет

 

Вријеме пријема

 

Број телефона

 

Мејл

srdjan.lalic@efb.ues.rs.ba

 

Биографија

Рођен сам 11.09.1980. године у Бијељини. Основну и  Економску школу завршио сам у Бијељини. На Економском факултету у Источном Сарајеву дипломирао сам 06.07.2005. године. Успјешно сам одбранио магистарски рад 22.05.2008. године и стекао звање магистар економских наука. На Факултету пословне економије у Бијељини, Универзитет у Источном Сарајеву, докторирао сам на тему: „Финансијско извјештавање и мјерење перформанси мултинационалних компанија“, 25.10.2013. године и стекао звање доктор економских наука. Одлукама Сената Универзитета у Источном Сарајеву 27.11.2008. изабран сам у звање вишег асистента, а 19.02.2014. године изабран сам у звање доцента на групи предмета Рачуноводство. За декана Економског факултета Брчко именован сам 30.11.2015. године.

 

Библиографија

Професионална надоградња и стручни радови објављени послије избора у звање виши асистент:
Радови на SSCI листи2 рада
Међународне конференције10 радова (одбрањена и објављена рада)
Остали радови - 10 радова
Учешће у пројектима – 4 пројекта – сарадник – истраживач
Рецензије – 1 рецензија

Професионална надоградња и стручни радови објављени послије избора у звање доцент:
       Приручник – 1 приручник
Монографија – 1 монографија
       Рад са ISI (Thomson Reuters) листе – 2 рада
Међународне конференције – 4 објављена рада (одбрањена и објављена рада)
Остали радови – 1 рад

 

Остале компетенције

Знање страних језика: енглески језик - средњи ниво

Служење рачунаром: Microsoft office Word, Microsoft office Excel, Microsoft office Access, Microsoft office outlook, Microsoft office Power Point, Internet Explorer.

Додатне активности:

  1. Мајстор каратеа (први дан),
  2. Оснивач Студентског фудбалског клуба „Академац-УИС“ Бијељина
  3. Возачка дозвола – Б категорија

Судски вјештак економско-финансијске струке. (од 19.09.2011. године)
Цертификат: Сертификовани рачуновођа, САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ,
Цертификат: Сертификовани форензички рачуновођа, САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, број:027-038.
Цертификат: „Interne auditore“ по захтјевима ISO 9001:2008. Slovenion institute of Quality and Metrology.