Стеван Стевић

Стеван Р. Стевић

Подаци о наставнику

Звање

Редовни професор

Предмети

Статистика, Економска статистика, Финансијска математика, Квантитативна економија

Кабинет

116

Вријеме пријема

Уторак, 12-14 часова

Број телефона

049/234-31, локал 113

Мејл

stevan.stevic@efb.ues.rs.ba

 

Биографија

Др Стеван Р. Стевић је рођен 26.03.1957. године у Трњацима, опоштина Брчко. Основну школу завршио је у Трњацима и Брезовом Пољу, а средњу школу у Брчком. Економски факултет завршио је у Брчком, 30. jунa 1980. године, а постдипломске студије из статистике на Економском факултету у Београду, 09. jaнуaрa 1987. гoдинe. Докторску дисертацију из области статистичких наука одбранио је на Економском факултету у Београду, 11. фебруара 1992. године.
Др Стевић је прошао сва звања, од асистента до редовног професора, на ужој научној области Статистичка анализа на Економском факултету Брчко, Универзитета у Источном Сарајеву.
На Економском факултету Брчко, на првом циклусу, изводи наставу из предмета Статистика, Економска статистика и Финансијска математика, а на другом циклусу из предмета Квантитативна економија. Поред тога, Стевић изводи наставу на Фaкултeту пословне економије Биjeљина и на Пољопривредном факултету.
Боравио је у једномјесечним студијским посјетама САД и Енглеској, као и вишедневним радним посјетама Националном институту за мјерење у образовању у Холандији, Државном испитном центру у Словенији, Одјељењу за оцјењивање у Македонији и Одјељењеу за оцјењивање у Румунији.

Др Стевић је био члан интернационалног тима за израду International Encyclopedia of Statistical Science (у издању издавачке куће Спрингер Берлин-Њујорк, 2011.). Члан је тима за израду Енциклопедије Републике Српске. Члан је Одбора за економске науке Одјељења друштвених наука Академије наука и умјетности Републике Српске и Управног одбора Института друштвених наука Академије.

 

Библиографија

1. Статистичка анализа – методи и примјена, II издање, Народна и универзитетска библиотека Рпублике Српске, Бања Лука, 2017. (коаутор)
2. Финансијака математика – основи и примјена, Економски факултет Брчко, 2014. (коаутор)
3. Good Governance as a Tool of Susteinable Development, European Journalof Susteinable Development, Vol. 5,4, 558-573, Rome, 2016. (коаутор)
4. Geometric Mean, International Encyclopedia of Statistical Science, Springer (2011): 608-609, Januar 01, 2011.
5. Развој образовања у функцији унапређења конкурентности привреде Републике Српске, Зборник радова, АНУРС, Бања Лука, 2013. (коаутор)
6. Application of MCDM methods to evaluation in tourism: Some of Porto’s most emblematic cultural sites, 5th Unesco Conference 2017, Culture, Tourism and Development, Coimbra, Portugal (коаутор)
7. Usage of Customer Profitability Management Tools on the Textile Market of Bosnia and Herzegovina , FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe, Institute of Biopolymers and Chemical Fibres, 2018. (коаутор)

8. Application of MCDM Methods to Tourism Evaluation of Cultural Sites,  Cultural Urban Heritage, Development, Learning and Landskape Strategies , Springer Nature Switzerland AG , 2019. (коаутор)

 

Остале компетенције

Др Стевић пише афоризме, кратке приче и пјесме. Објавио је дванаест књига афоризама и по једну збирку кратких прича и пјесама. Заступљен је у антологијама и енциклопедијама афоризама.